Open post

Kỹ thuật trồng cỏ nuôi bò năng suất cao

Một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến khả năng sinh trưởng cũng như định giá đầu ra cho chăn nuôi là thức ăn. Trong đó, chăn nuôi bò nguồn thức ăn quan trọng nhất là thức ăn thô xanh mà chủ yếu là cỏ. Bài viết này sẽ giới thiệu mô hình trồng cỏ voi để đem lại năng suất cao nhất cho bà con.

xem thêmMore Tag

Posts navigation

1 2